hate

hate

Önceden su sızmazdı aramızdan, bak şimdi denizler ne güzel.

nolcaksimdi:

Gazze’den yetim bir çocuk. 

(genelevdekiimam gönderdi)

(via dondurulmusdusunceler)

(uyuyakalanprensinprensesi gönderdi)

Sadece İstanbul yazsam,anlar mısınız beni?

(via dondurulmusdusunceler)

(uyuyakalanprensinprensesi gönderdi)

Sadece İstanbul yazsam,anlar mısınız beni?
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter