Daisy.

Ama benim İstanbul'da olmam laazım.

geceninbomontisi:

aklimaestikce:

bu adam aşmış lan.

Oha lan harika olmuş.

(agentrizzoli gönderdi)

bi dediği bi dediğini tutmayan ebeveyn sorunsalı

(Kaynak: illucuyuz, kareli-battaniyemm gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter